Ti dis: Galicia é ben pequena. Eu dígoche: Galicia é un mundo.
Cada Terra é coma se fora o mundo enteiro. Poderala andar
en pouco tempo de norte a sur, de leste a oeste noutro tanto; poderala
volver a andar outra vez e máis. Non a has dar andado. E cada vez que a andes has atopar cousas novas e outras has bótalas de menos. Pode ela ser pequeña en extensión.

En fondura, en entidade, é tan grande como queiras, e desde logo, moito meirande de como ti a ves.¿Non din os filósofos que o home é o «microcosmos», o compendio, o resume do universo todo? Para canto máis unha Terra con tódolos homes que nela viven”.


Da medida das cousas, en Leria [1961]

Vicente Risco

Edición Galaxia

10 de Septiembre 2016

I.S.B.N. 13: 978-8471547309

Meu lar!

https://anavalado.com/raizame/

Galicia…

¿Te visualizo tu cuento?

Autor: anavalado

Decía Diane Arbus que “La fotografía es un secreto de un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes“. Mis fotografías cuentan secretos de todos los secretos que no se quieren contar. Son imágenes que hablan, imágenes que marcan. Mis secretos en realidad no lo son. Siempre quieren contar. No son mis historias. Son historias de todas las historias. Son tuyas cuando las miras. Tus luces. Tus sombras. Son mías cuando las hago. Mis luces. Mis sombras. Yo guardaré tu secreto. Guarda tú el mío. Y tendremos guardado un secreto de un secreto para siempre.

Como Usuario del sitio Web declaras haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos de carácter personal, aceptas y consientes el tratamiento de los mismos por parte de el Titular en la forma y para las finalidades indicadas en esta Política de Privacidad.   
Privacidad